Barnets perspektiv

Vad är barnets perspektiv?

Barnperspektiv, barnets perspektiv och barnrättsperspektiv är alla viktiga för arbetet med och för barn. Men har vi koll på skillnaden? 

Barnets perspektiv brukar beskrivas som det som kommer från barnet själv, barnets röst eller det som visar sig för barnet. 

Det handlar om barnets eller barns egna perspektiv, det som barn förmedlar och uttrycker på olika sätt. Och för att vi som vuxna ska kunna veta barnets perspektiv måste vi ju fråga barnet. Även om vi vuxna tror oss kunna gissa oss till vad barn tycker, tänker, känner eller vill så är det faktiskt bara barnet själv som vet. 

Men det är inte helt enkelt heller. Vi vuxna måste ständigt vara medvetna om vår maktposition som vuxna och framförallt våra idéer och föreställningar om barn och barns kompetens. Dom delarna är nämligen avgörande för hur och vad vi uppfattar att barnet förmedlar. Min egna förståelse påverkar hur jag lyssnar på barn. 

Men det är också så att min egen föreställning om barn påverkar om jag över huvudtaget kommer att fråga barn, eller skapa förutsättningar för barn själva att uttrycka sin egen röst. Min egen syn på barn, min barnsyn, påverkar med andra ord både om jag kommer möjliggöra för barnet att uttrycka sin röst och om jag lyssnar på det barnet förmedlar och hur jag tolkar och tar till mig det som barnet berättar.

Barnets perspektiv är just barnets. 

Barnperspektiv, barnrättsperspektiv och barnets perspektiv hänger ändå ihop.

Och om vi ska föra ihop och kanske komplicera det hela, så hänger begreppen ju ihop. Barnets perspektiv är en del av barnrättsperspektivet. En kan inte säga att vi jobbar eller utifrån från ett barnrättsperspektiv utan barnets röst. Och barnperspektivet behöver vi för att förstå barnens situation för att kunna möjliggöra för barnets eget perspektiv att ta plats. 

Barnets perspektiv, barnperspektiv och barnrättsperspektiv behövs alla för att vi ska kunna skapa ett bra och socialt hållbart samhälle. 

4 frågor att diskutera, om barnets perspektiv hos er!

Vi behöver alla fundera på hur barnets perspektiv kommer till uttryck där vi är. Vad innebär det för oss? Därför hoppas jag att du och kollegorna diskuterar vad det betyder för er verksamhet: 

 • Vid vilka sammanhang blir barnets perspektiv synligt hos oss?
 • I vilka sammanhang eller situationer är det viktigt att barnets perspektiv prioriteras?
 • Hur skapar vi förutsättningar för att barnets perspektiv ska få ta plats?
 • Finns det något vi behöver utveckla, utifrån barnets perspektiv?

Lyssna på eller läsa grejer om barnets perspektiv?

I podden Barnrättssnack lyfter vi många gånger barnets perspektiv, utifrån att vi har barn själva som gäster. Här hittar du några av dom avsnitten:

 • Avsnitt 48 Siffror, artiklar och hur det är att va barn. Lyssna på avsnittet här
 • Avsnitt 55 Astrids ande, flygplan, rätten att veta och vuxnas ansvar. Lyssna på avsnittet här
 • Avsnitt 59 Ledarskap för och med unga. Lyssna på avsnittet här.
 • Avsnitt 60 Vi möter Min stora dags barn- och ungdomsråd! Lyssna på avsnittet här.
 • Avsnitt 63 Rättigheter och rasism. Lyssna på avsnittet här.
 • Avsnitt 70 Unga påverkar. Lyssna på avsnittet här
 • Avsnitt 90 Skärmtid, makt, medier och integritet. Lyssna på avsnittet här
 • Avsnitt 93 Att se, bli sedd och att synas - om ledarskap i en barn- och ungdomsorganisation. Lyssna på avsnittet här
 • Avsnitt 118 Av, för och med unga i en förening. Idrott på ett annat sätt. Lyssna på avsnittet här
 • Avsnitt 121 Spela med lagen. Lyssna på avsnittet här

Jag har också skrivit om barnets eget perspektiv i mina böcker, dom hittar du här. Och såklart, vill du prata med mig om det går det givetvis toppen! Skriv nåt på den här sidan så hör jag av mig.

Åsa Ekman
maj 21, 2024

Senaste inlägg

Följ
Nyhetsbrev
Få tips och trix på hur du kan arbeta med barnkonventionen. 

Copyright © Alla rättigheter förbehållna

crossmenu