Åsa Ekman

Integritetspolicy

Åsa Ekman värnar din personliga integritet och den här policyn beskriver vilka uppgifter som samlas in, hur dom samlas in och behandlingen av personuppgifterna. En personuppgift är varje upplysning som kan kopplas till en identifierbar levande fysisk person. Det kan vara kontaktuppgifter, intervjumaterial och ljudupptagningar och bilder.

Hantering av personuppgifter sker enligt gällande lagar och regler för personuppgiftsskydd. Åsa Ekman, är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

Personuppgifter som behandlas

Beroende på hur du kommer i kontakt med mig och i vilket för ärende, kan olika typer av personuppgifter samlas in och registreras. För personer som köper tjänster av Åsa Ekman sparas bland annat namn, adressuppgifter och e-post/telefonnummer för att möjliggöra genomförandet av avtal och att skicka fakturor. Jag sparar även information om själva arbetet/tjänsten (datum, belopp, ändamål). Det handlar om att lagra personuppgifter som behövs för att kunna fullgöra avtalsenliga och lagenliga förpliktelser.

Åsa Ekman samlar in personuppgifter när:

  • Du fyller i dina uppgifter eller kontaktar mig via telefon, post, e- post, webbplats eller sociala medier
  • Du besöker min webbplats
  • Du gör quizet på webbplatsen
  • Du anmäler dig för nyhetsbrev
  • Du köper tjänster av mig

Barns personuppgifter

Åsa Ekman samlar inte avsiktligt in personuppgifter från barn under 18 år. Åsa Ekman rekommenderar föräldrar och vårdnadshavare att alltid ta aktiv del i barnens aktiviteter och intressen på nätet. I dom fall barn kontaktar mig exempelvis via sociala medier hanteras dessa varsamt och meddelanden raderas efter att barnet fått svar.

Varför behandlas personuppgifter

Utöver eventuella särskilda ändamål, som i så fall anges vid insamlingstidpunkten, behandlas personuppgifter i huvudsak för att:

  • Informera om arbetet och min verksamhet för nuvarande och potentiella kunder
  • Möjliggöra god service, som att hantera frågor eller skicka information som du begärt exempelvis nyhetsbrev
  • Kunna kommunicera förändringar i arbetsvillkor eller avtal
  • Kunna uppfylla avtalsenliga och lagenliga förpliktelser

Information som kan lämnas vidare

Åsa Ekman säljer aldrig vidare några uppgifter. I undantagsfall kan jag lämna ut viss information till andra organisationer som behandlar data för min räkning, exempelvis tryckerier och systemleverantörer. Detta för att jag ska kunna utföra vissa tjänster och uppdrag.

Rättslig grund, lagring och gallring av personuppgifter

I och med att du lämnar dina personuppgifter till Åsa Ekman registreras och sparas dina uppgifter, samt behandlas för angivna ändamål. Som rättslig grund för behandlingen hänvisar Åsa Ekman till berättigat intresse, uppfyllande av avtal rättslig förpliktelse eller samtycke. Uppgifterna sparas endast så länge det är nödvändigt med hänsyn till ändamålen för behandlingen. 

Du har möjlighet att meddela mig om du inte vill kvarstå i våra register efter att tjänsten genomförts och eventuella utskick kopplade till tjänsten gjorts. Åsa Ekman raderar då dina uppgifter enligt önskemål, med undantag för om en är skyldiga att enligt lag behålla uppgifterna.
Om du valt att få nyhetsbrev sparas dina uppgifter tills du själv avsäger dig ytterligare utskick.

Om du är involverad i Åsa Ekmans verksamhet kan dina uppgifter förekomma i podcast, minnesanteckningar, fakturor, verifikationer, rapporter, redovisningar, kontakt med samarbetspartners och andra underlag. Personuppgifter som behövs för uppfyllande av lagenliga eller avtalsenliga förpliktelser kan sparas längre än 36 månader.

Cookies/Kakor

För att förbättra användarupplevelsen på min webbplats, lagras cookies på din dator. En cookie är en mycket liten textfil som lagras på din dator eller den enhet du använder när du besöker en webbplats, för att webbplatsen ska kunna känna igen dig nästa gång du besöker den. Den information som lagras är bland annat information om hur du använder sidan, viss teknisk information om din enhet samt för att underlätta användningen av tjänsterna.

För att bättre förstå och analysera hur du och andra använder min webbplats och informationen på sidorna, kan jag komma att använda tredjepartsleverantörer som använder cookies. Det är för att hjälp mig förbättra användarupplevelsen, hantera innehållet på webbplatsen och analysera hur du och andra navigerar och använder min webbplats.

Om inte inte vill att cookies ska användas på din enhet kan du justera inställningen för din webbläsare så att alla eller vissa cookies blockeras. Du kan också göra inställningar så att du varnas när en cookie används på din enhet. Det är bra att veta att om du inaktiverar cookies kanske inte alla funktioner på hemsidan kan användas, exempelvis quizet.

Kontaktuppgifter

Dataskyddsförordningen ger dig rätt att få information om vilka personuppgifter som jag behandlar om dig. Du har rätt att framföra synpunkter kring hur jag hanterar personuppgifter. Jag tar gärna emot tips på förbättringar. Du har även möjlighet att höra av dig till tillsynsmyndigheten Integritetsskyddsmyndigheten med eventuella klagomål eller för mer information.

För ytterligare information om hur jag hanterar personuppgifter är du varmt välkommen att kontakta mig på info@asaekman.com

Följ
Nyhetsbrev
Få tips och trix på hur du kan arbeta med barnkonventionen. 

Copyright © Alla rättigheter förbehållna

crossmenuchevron-down