Hem

Hej!

Vill du ha hjälp med frågor som rör barnkonventionen? 

VILL NI HA HJÄLP ATT GÖRA BARNKONVENTIONEN KONKRET?


VILL NI ATT BARNRÄTTSARBETET SKA GÖRA SKILLNAD FÖR BARN OCH SAMTIDIGT VA INSPIRERANDE OCH ROLIGT?

Med Åsa får ni engagemang, inspiration, kunskaper och erfarenheter som gör barnrättsarbetet levande, konkret och hållbart! Ni kan exempelvis få stöd kring


 • Utbildningar om barnkonventionen
 • Barns och ungas inflytande
 • Kommunutvecklare
 • Styrdokument, handlingsplaner och strategier
 • Barnkonsekvensanalyser och prövningar av barnets bästa
 • Utvärdering och granskning
 • Process- och projektledning
 • Metodmaterial

OM ÅSA

Åsa Ekman har närmare 20 års erfarenhet av arbete med FN:s konvention om barnets rättigheter. Åsa har varit ungdomssamordnare, demokratiutvecklare, barnstrateg och idag är hon författare och konsult och hjälper organisationer på att bli bättre på att arbeta med barnkonventionen.


Åsa har varit styrelseledamot i Rädda Barnens riksförbund och sitter idag i styrelsen för Bris och är initiativtagare till och driver podden Barnrättssnack. 

ANDRA ÅSA JOBBAT MED

 • Stockholms stad, Göteborgs stad, Malmö stad och närmare en tredjedel av Sveriges kommuner
 • Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, Statens historiska museer, Statens insitutionsstyrelse och andra myndigheter 
 • Ett flertal länsstyrelser såsom Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Länsstyrelsen Dalarna, Länsstyrelsen i Jönköping, Länsstyrelsen i Södermanland 
 • Region Gävleborg, Region Dalarna, Region Blekinge, Region Skåne, Region Värmland, Region Östergötland, Västra Götalands regionen mer flera
 • Kommunförbund såsom Skånes kommuneroch Skaraborgs kommunalförbund
 • Unicef Sverige, Rädda Barnen, Unga Örnar, Min stora dag, Teskedsorden, Fryshuset Göteborg
 • Sisu Idrottsutbildarna, Parasportförbundet
 • Psykologer för mödra- och barnhälsovård, Sveriges skolkuratorers förening, ABF
 • Riksteatern, Kultur i Väst, ,Kultur i Halland, Jönköpings läns museum, Unga musik i syd, Regionteater Väst, Scenkonst Västernorrland
 • Sveriges Allmännytta, Sveriges Arkitekter VG
 • Högskolan i Halmstad, Dalslansds Folkhögskola, Ljungskile folkhögskola
BARNRÄTTSSNACK

BARNRÄTTSSNACK, PODDEN OM BARNKONVENTIONEN OCH BARNETS RÄTTIGHETER!

I tre säsonger har Åsa och Linus snackat om barnkonventionen i podden Barnrättssnack! Vad innehållerdom olika artiklarna, hur ska konventionen tolkas och hur kan en använda sig av rättigheterna i vardagen. Det är några av dom ämnena som avhandlas i podden. Nytt avsnitt varje måndag!

SKRIV NÅT TILL ÅSA!