Vad är barnperspektiv?

Vad är barnperspektiv?

Barnperspektiv, barnets perspektiv och barnrättsperspektiv är alla viktiga för arbetet med och för barn. Men har vi faktiskt koll på skillnaden dom emellan? 

Under många år var begreppet barnperspektiv det mest framträdande och kanske är det fortfarande så? Barnperspektiv som ord har blivit så använt och vanligt att det förmodligen finns lika många definitioner som det finns användare. 

Men vad är då ett barnperspektiv?

Det superkorta svaret är att barnperspektiv brukar beskrivas som mina vuxna tankar och kunskaper om barn och barndomen, det jag tycker är bra för ett eller flera barn.

Även om det som begrepp är känt, är det ändå viss förvirring kopplat till det. Det är ett ord som används överallt, i forskning, politiska beslut, aktiviter och som värdegrund för både organisationer och personer - och det betyder olika saker i dom olika kontexterna. Det blir både ideologi och metod.

Barnperspektiv är helt enkelt när jag, utifrån mina individuella erfarenheter, min utbildning, kanske personliga tankar om vad jag tycker är viktigt för barn försöker göra det som jag tänker är viktigt för barn. Det handlar med andra ord inte per automatik om rättigheter eller barnets egen röst. Barnets perspektiv ingår inte per automatik i barnperspektiv. 

Jag brukar tänka att vi har alla olika barnperspektiv, och därför är det så viktigt att vi pratar om våra olika ingångar. Beroende på om du är exempelvis samhällsplanerare, förskollärare, fritidsledare, läkare eller brandingenjör så har du olika barnperspektiv. Du har helt olika ingångar i kunskapen om barn, barns behov, och barndomar. Därför är också barnperspektiv i viss mån subjektiv, det handlar om mina egna kunskaper, erfarenheter och åsikter. 

Det kan därför också va så att beroende på vem du är, vilken roll du har så kan barnperspektivet handla om allt från att förstå barns utveckling, barns behov, barns erfarenheter, om barn som grupp eller om barns villkor i samhället generellt. 

5 frågor att diskutera, om barnperspektivet hos er!

Eftersom vi alla har med oss olika barnperspektiv är det viktigt att vi pratar om vad det kan innebär för dom barn vi möter, eller barnen vi inte möter. Jag vill därför uppmana dig att prata med dina kollegor och medarbetare om: 

  • Vad är barnperspektiv för dig?
  • Vad kan ett barnperspektiv hos oss som organisation va?
  • I vilka sammanhang är det viktigt att vi synliggör barnperspektivet?
  • I vilka sammanhang eller situationer är det viktigt att barnperspektivet prioriteras?
  • Finns det något vi behöver utveckla, utifrån ett barnperspektiv?

Läsa eller lyssna på grejer om barnperspektiv?

I ett av dom tidiga avsnitten av podden Barnrättssnack pratade vi om dom olika perspektiven. Du kan lyssna på avsnitt 4 Barnrättsperspektiv och tråkiga saker barn gör här

Jag har också skrivit om begreppet i mina böcker, dom hittar du här. Och såklart, vill du prata med mig om det hela går det givetvis toppen! Skriv nåt på den här sidan så hör jag av mig.

Åsa Ekman
maj 19, 2024

Senaste inlägg

Följ
Nyhetsbrev
Få tips och trix på hur du kan arbeta med barnkonventionen. 

Copyright © Alla rättigheter förbehållna

crossmenu