Barnrättsperspektiv

Vad är barnrättsperspektiv?

Barnperspektiv, barnets perspektiv och barnrättsperspektiv är alla viktiga för arbetet med och för barn. Men har vi koll på skillnaden? 

Barnrättsperspektiv brukar beskrivas som barnkonventionens perspektiv på en situation eller på barn. Det handlar om att börja i eller utgå från dom rättigheter barn har och agera i enlighet med dom skyldigheter vi har som vuxna.

 

Vad innebär ett barnrättsperspektiv? 

Barnrättsperspektiv är det nyaste av dom tre perspektiv-begreppen. Och det har sin koppling till konventionen i sig. Det kräver en syn på barnet som innehavare av rättigheter och ett aktivt förhållningssätt och agerande från vuxnas sida. 

Det finns ingen enhetlig definition av ett barnrättsperspektiv, utan även det börjar användas på lite olika sätt. Eller att det blir så övergripande att en liksom inte vet vad det egentligen handlar om.  I min värld innebär det alltid att vi börjar i rättigheterna, tittar på dom kraven som rättigheterna ställer på oss och planerar, genomför och utvärderar utifrån rättigheterna. Inte att vi gör som vi alltid gjort och sen ser hur det hänger ihop med barnkonventionen, eller att vi säger att det vi gör baseras på barnkonventionen. Jag menar att barnrättsperspektivet kräver mer än så. 

FN:s kommitté för barnets rättigheter har en sjukt lång definition (en halv A4). Men kommittén tar upp ett gäng artiklar det inbegriper och uttrycker samtidigt att det handlar om att respektera, skydda och uppfylla alla rättigheter i konventionen. Dom uttrycker det såhär bland annat: 

”Ett barnrättsbaserat synsätt är ett som främjar förverkligandet av rättigheterna för alla barn som de fastställs i konventionen genom att utveckla skyldighetsinnehavarnas kapacitet att uppfylla sina skyldigheter att respektera, skydda och uppfylla rättigheter (artikel 4) och rättighetsinnehavarnas kapacitet att göra gällande sina rättigheter” 

Barnrättskommittén uttrycker också att vi måste komma bort som synen på barn som objekt som behöver skyddas, barn är rättighetsinnehavare och det handlar om en helhetssyn på barnet rättigheter. 

I den nationella strategin för barnets rättigheter, från 2010, beskrivs det som att säkerställa barnets rättigheter i åtgärder eller vid beslut som rör barn. Och Barnrättighetsutredningen beskriver att det kräver ett aktivt förhållningssätt och att inte se barnet enbart som mottagare av insatser och stöd. Barnrättighetsutredningen uttrycker:

”Det kräver att varje barn erkänns, respekteras och skyddas som rättighetsbärare med en individuell personlighet, egna behov och intressen samt personlig integritet" 

Barnrättsperspektivet är med andra ord mer objektivt än barnperspektivet som många gånger är subjektivt. Barnrättsperspektivet grundar sig i rättigheter och inte en personlig åsikt, värdegrund eller ideologi. Varje barns rättigheter är i fokus. Det är med andra ord barnrättsperspektivet vi ska använda oss av när vi vill följa rättsliga regleringar och tillgodose barnets rättigheter. Det är först då det blir verkligt för barnet.

4 frågor att diskutera, om barnrättsperspektivet hos er!

Vi behöver alla fundera på hur barnrättsperspektivet kommer till uttryck där vi är. Vad innebär det för oss? Därför hoppas jag att du och kollegorna diskuterar vad det betyder för er verksamhet: 

  • Vet vi vilka krav som dom olika artiklarna i konventionen ställer på oss? 
  • I vilka sammanhang är det viktigt att vi synliggör barnrättsperspektivet?
  • I vilka sammanhang eller situationer är det viktigt att barnrättsperspektivet prioriteras?
  • Finns det något vi behöver utveckla, utifrån ett barnrättsperspektiv?

Läsa eller lyssna på grejer om barnrättsperspektiv?

I ett av dom tidiga avsnitten av podden Barnrättssnack pratade vi om dom olika perspektiven. Du kan lyssna på avsnitt 4 Barnrättsperspektiv och tråkiga saker barn gör här Men vi pratar ju ständigt om barnrättsperspektivet, några avsnitt där vi pratar om vad barnrättsperspektiv kan va är:

  • Avsnitt 24 Barnrättsperspektiv på corona. Lyssna här.
  • Avsnitt 57 Lite tankar om barns läsande, skrivande och barnrättsperspektivet. Lyssna här.
  • Avsnitt 95 Ett barn avslutar sitt liv - Ett barnrättsperspektiv på suicid. Lyssna här.

Jag har också skrivit om begreppet i mina böcker, dom hittar du här. Och såklart, vill du prata med mig om det hela går det givetvis toppen! Skriv nåt på den här sidan så hör jag av mig.

Åsa Ekman
maj 19, 2024

Senaste inlägg

Följ
Nyhetsbrev
Få tips och trix på hur du kan arbeta med barnkonventionen. 

Copyright © Alla rättigheter förbehållna

crossmenu