Stärk barnets rätt till konst, kultur, fritid, lek!

Sverige har ännu en gång granskats av FN:s kommitté för barnets rättigheter. I slutskedet av granskningen får Sverige skriftliga rekommendationer av kommittén, dessa släpptes i februari 2023. Rekommendationerna, eller concluding observations som dom heter, pekar ut vad Sverige måste jobba mer med för att leva upp till sina skyldigheter enligt barnkonventionen.

Rekommendationerna kopplar till artiklarna i konventionen och är uppdelade i olika områden. Åttonde området är utbildning, fritid och kultur och handlar om artiklarna 28-31 i konventionen. 

Totalt är det 15 punkter som barnrättskommittén rekommenderar Sverige att åtgärda kring just utbildning, fritid och kultur.

I korthet är kommittén oroad över skillnaderna i barns levnadsvillkor och Sverige måste göra mer för att alla barn ska få tillgång till meningsfull fritid, att få uppleva kultur och konst. Särskilt menar kommittén att Sverige behöver stärka åtgärderna för tjejer, barn med funktionsnedsättning, barn i asylprocessen, barn i socioekonomiskt utsatta områden och barn på landsbygden. 

Andra punkter som Sverige får kritik och rekommendationer kring är:

  • Stärka åtgärder för att bekämpa segregation, övergrepp och trakasserier inom idrotten, skyndsamt utreda alla anmälningar om övergrepp eller trakasserier, och säkerställa att Riksidrottsförbundets arbete i detta avseende är tillräckligt resurser och genomförs i alla distrikt och kommuner;
  • Till fullo involvera barn i planering, utformning och övervakning av genomförandet av policyer och program som är relevanta för fritid, lek, rekreation, kulturliv och konst.
Åsa Ekman
november 6, 2023

Senaste inlägg

Följ
Nyhetsbrev
Få tips och trix på hur du kan arbeta med barnkonventionen. 

Copyright © Alla rättigheter förbehållna

crossmenu