Västra Götalandsregionen – Dalslands folkhögskola

Under våren 2022 fick jag, tillsammans med min poddkollega Linus, i uppdrag av Dalslands folkhögskola att ta fram en kurs om barnkonventionen. Önskemålet var att vår podd Barnrättssnack skulle användas som kurslitteratur. Syftet med kursen var att göra kunskap om barnkonventionen tillgänglig för fler, att underlätta för lärande genom reflektion, samt att möjliggöra kunskapsdelning.  

Resultatet blev en digital kurs på 25 % med totalt sex seminarier under höstterminen, där vi tog fram kursplanen och kursuppgifterna, samt planerade de gemensamma seminarierna. Bland deltagarna fanns bland annat personer som arbetade med lss-handläggning och korttidsboende, samhällsplanering och folkhälsa. Efter mycket positiv feedback från både kursdeltagare och uppdragsgivare beslutade sig Dalslands folkhögskola för att genomföra kursen en andra gång under hösten 2023 – nu med ökat antal deltagare. 

Följ
Nyhetsbrev
Få tips och trix på hur du kan arbeta med barnkonventionen. 

Copyright © Alla rättigheter förbehållna

crossmenu