Varbergs kommun

Varbergs kommun genomförde 2018 sin första barnfestival – en kulturfestival baserad på barnkonventionen och barns egna röster. Mitt uppdrag innebar bland annat:  

  • att agera processtöd och bollplank under arbetet med kommunens barnfestival
  • att möjliggöra barns inflytande genomgående i processen
  • genomförande av samtal och workshops med barnen 
  • utvärdering samt idéer kring framtida inflytandeprocesser i liknande verksamheter 

Under arbetets gång samlades idéer, kunskaper och förslag in från närmare 300 barn i kommunen, genom workshops och fokusgrupper. Barnkulturfestivalen blev en succé, med programpunkter som sjöjungfrudisco, barnens egen konst, teater och utomhusbio.

Andra uppdrag jag har haft för Varbergs kommun, utöver arbetet med Barnfestivalen, har gått ut på att jag har föreläst för samtliga chefer om chefens roll i barnrättsarbetet, samt utbildat kultur- och fritidsförvaltningen i barnkonventionen och barnets rätt att göra sin röst hörd och få sin åsikt beaktad.

Följ
Nyhetsbrev
Få tips och trix på hur du kan arbeta med barnkonventionen. 

Copyright © Alla rättigheter förbehållna

crossmenu