Orust kommun

Orust kommun beslutade sig 2017 för att förstärka sitt arbete med barnkonventionen, till följd av ett politiskt beslut om barnets bästa i kommunens verksamheter. Mina uppdrag har genom åren bland annat omfattat: 

  • genomförande av dialoger med barn i samband med framtagande av nya detaljplaner för olika kommundelar 
  • processledning av en barnkonsekvensanalys utifrån frågeställningen ”i vilken omfattning ska kommunen erbjuda barnomsorg på obekväm arbetstid utifrån barnets bästa?”
  • processledning av en barnkonsekvensanalys utifrån frågeställningen ”hur kan kommunen organisera en enkel och professionell samverkan utifrån barnets bästa?”

Vidare har mitt arbete handlat om att utbilda delar av verksamheten, planera och genomföra en chefsdag med fokus på barnrättsarbetet, samt att agera bollplank och bistå med handledning inför dialoger med barn och i andra delar av barnrättsarbetet. 

I avsnitt 58 av Barnrättssnack berättar Henrik Lindh, kommundirektör på Orust, kort om hur han ser på kommunens barnrättsarbete. 

Följ
Nyhetsbrev
Få tips och trix på hur du kan arbeta med barnkonventionen. 

Copyright © Alla rättigheter förbehållna

crossmenu