Min stora dag

Min stora dag startade 2019 ett barn- och ungdomsråd, med uppdraget att hjälpa Min stora dag med frågor kring vuxnas bemötande, marknadsföring och innehållet i upplevelser – allt i syfte att göra Min stora dag till en ännu bättre organisation. Det fanns en önskan att få mer kunskap om barnkonventionen och hur organisationen kan förtydliga arbetet med barnets rättigheter. 

Tillsammans med en medarbetare fick jag i uppdrag att starta upp och hitta former för rådet, och sedan starten har vi planerat och genomfört samtliga träffar med barn- och ungdomsrådet. Kansliet har genomgått utbildning i barnkonventionen i två omgångar och volontärer har utbildats i barnets rätt att göra sin röst hörd. 

Rådet har sedan arbetet inleddes utökats, och i dag finns det fler sätt för barn att göra sina röster hörda inom organisationen. Under hösten 2023 kommer de olika enheterna fördjupa och utveckla arbetet med barnets rättigheter. 

Lyssna gärna på avsnitt 60 av Barnrättssnack, där Min stora dags ungdomsråd berättar om sitt arbete. 

Följ
Nyhetsbrev
Få tips och trix på hur du kan arbeta med barnkonventionen. 

Copyright © Alla rättigheter förbehållna

crossmenu