Kulturförvaltningen Malmö Stad

Kulturförvaltningen har under de senaste åren fördjupat sitt barnrättsarbete inom flera områden. Som ett led i detta hade jag under perioden 2019 - 2020 i uppdrag att stödja processägaren, samordnaren, samt andra chefer och tjänstepersoner på förvaltningen och hjälpa dem med att:

  • ta fram en modell för, och analysera, förvaltningens resursfördelning
  • ta fram en modell för barnkonsekvensanalys, specifikt utformad för förvaltningen 
  • se över ordinarie mål och styrning utifrån ett barnrättsperspektiv 
  • utbilda samtliga medarbetare och chefer genom målgruppsanpassade utbildningar 

Många organisationer har saknat och efterfrågat en modell för att kunna genomföra motsvarande arbete, och därför har resurskartläggningsmodellen som togs fram i arbetet fått mycket stor uppmärksamhet och många positiva konsekvenser. Bland annat har arbetsgruppen blivit inbjuden att föreläsa om sitt gedigna arbete på nationella konferenser anordnade av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor, Sveriges kommuner och regioner och Folk & Kultur. Utöver det har arbetet lett till att en av cheferna på Kulturförvaltningen Malmö Stad har tilldelats Svensk biblioteksförenings barnrättspris Elefanten. 

Efter avslutat uppdrag har jag agerat handledare/bollplank i uppstartsarbetet kring barnrättsperspektivet i rekryteringsprocesser, utredning av lovverksamheten och i ytterligare en resurskartläggning. 

I avsnitt 74 av Barnrättssnack pratar vi om en del av arbetet som gjordes med resurskartläggningen. Lyssna gärna på det!

Följ
Nyhetsbrev
Få tips och trix på hur du kan arbeta med barnkonventionen. 

Copyright © Alla rättigheter förbehållna

crossmenu