En bild på träd täckta av snö, för att symbolisera en vit jul

En vit jul för barnets rättigheter

Varje högtid delar jag samma förslag på förhållningssätt. Såna en kan ha nu under julen, nyår, vintern och i livet. Under vintern handlar det om en vit jul. Här hittar du livets förhållningssätt:

  • Håll avstånd
  • Va snäll
  • Lyssna på barn
  • Skit i alkohol (och andra droger)
  • Ta hand om varandra

Det finns många anledningar att göra det. Det främsta handlar om att barn har rätt till trygghet och skydd. Barn har rätt att skyddas från en mängd saker, däribland alkohol och andra droger. Även om du tänker att det är en högtid och fest på olika sätt, så kom ihåg att vuxnas alkohol påverkar barn och unga. Därför är en vit jul viktig av så många olika skäl. 

Det sägs ofta att julen är barnens högtid. För att det ska kunna va barnens högtid behöver det va en trygg högtid. Därför behöver vi ju alla fundera på vad vi gör under ledigheterna för att barn och unga i ens närhet ska va trygga, ha en rolig och en fin vinterledighet.

Barnen som påverkas av vuxnas alkohol finns i din närhet

Enligt Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning har vart femte barn under uppväxten levt med någon förälder med alkoholproblem. Det är 430 000 barn eller 20% av alla barn i Sverige. Det är barn som finns i din närhet.

Karolinska institutet och Stockholms universitet gjorde 2013 en så kallad registerstudie (den första på detta området). Där kom dom fram till att nästan 1 av 10 barn lever i hem med missbruk eller allvarlig psykisk sjukdom. I studien visades att 7,8% av barn och unga i Sverige har minst en förälder som lagts in på sjukhus på grund av psykisk sjukdom eller missbruk. Det är typ 2 barn i varje klass. 

Folkhälsomyndighetens rapport från 2016 visar att 17% av barnen i Sverige har en förälder som varit i kontakt med någon om ett missbruk. Alltså typ varit på sjukhus på grund av ett missbruk, haft kontakt med soc, eller dömts i domstol för rattfylla. Det är ungefär vart sjätte barn som påverkas.

Vad säger egentligen barnkonventionen om en vit jul?

Barnkonventionen lyfter ju inte begreppet vit jul, men det finns många artiklar som på olika sätt tar upp trygghet och att skyddas från olika skadliga ämnen. Artikel 33 är en av artiklarna som handlar om just det. Det står såhär i den artikeln:

"Konventionsstaterna ska vidta alla lämpliga åtgärder, inklusive lagstiftningsåtgärder, administrativa, sociala och utbildningsmässiga åtgärder, för att skydda barn från olaglig användning av narkotika och psykotropa ämnen såsom dessa definieras i tillämpliga internationella fördrag och för att förhindra att barn utnyttjas i den olagliga framställningen av och handeln med sådana ämnen".

Nu står det ju narkotika och psykotropa ämnen, och gör vi en djupdykning i vad det kan handla om så ingår alkohol i det. Och även om artikeln beskriver att vi ska skydda barn från användandet så inbegriper det också barn som anhöriga.

Så nej, det står inget om vit jul i barnkonventionen. Men vi som vuxna har ett ansvar för att barn är trygga. Och vuxna som är påverkade av alkohol försvårar för barn att va trygga.

Du kan göra skillnad som vuxen

Kom ihåg att du som vuxen är såå viktig! Fråga hur barnet har det, hur barnet mår, erbjud stöd och hjälp och berätta om alla dom organisationer som hjälper barn i liknande situationer. Och hör av dig till socialtjänsten när du är orolig för ett barn. Och när du har en paus, kolla vad exempelvis Trygga Barnen, Maskrosbarn och Bris skriver. Dom VET vad barn och unga tycker, känner och tänker om en sån här högtid och ledighet. Du kan lyssna på Olivia Trygg Larsen prata om vikten av att det finns trygga vuxna i avsnitt 66 av Barnrättssnack.

Och vet du, det finns inte nåt som heter att fråga barn för mycket hur barnet mår. Men tyvärr frågar vi ofta för lite. Kom alltid ihåg det, och kanske extra mycket nu när det är ledigheter för många. 

Frågor att fundera på för en vit jul

Till dig som funderar på det här med alkohol tillsammans med barn, kolla in och ta med dig IQ's riktigt braiga tips:

  • Ställ dig i barnets skor. Barnets känslor måste få gå först. Hen ska inte behöva bli obekväm eller orolig för att du blir annorlunda
  • Gör ett vad-klarar-jag-test. Om barnet slår sig, blir sjukt eller behöver berätta nåt viktigt, kan du va närvarande och lyssnande?
  • Tänk barnvaktsbarometern. Vad är ok att andra gör när dom tar hand om ditt barn? När känns det tvek, använd det som vägledning även för dig själv.
  • Fixa med barnvakt. Är du bjuden på fest där det kan bli en del alkohol, ordna med barnvakt.
  • Lyssna på barnet. Barn känner när vuxna har druckit, även vid mycket små mängder. Om barnet uttrycker obehag eller oro, lyssna och ta det på allvar.

Va en trygg vuxen please! Du som vuxen kan spela roll väldigt stor roll i ett barns liv! 

Åsa Ekman
december 19, 2023

Senaste inlägg

Följ
Nyhetsbrev
Få tips och trix på hur du kan arbeta med barnkonventionen. 

Copyright © Alla rättigheter förbehållna

crossmenu